sản phẩm từ phế liệu

Tái chế phế liệu thành sản phẩm hữu ích

Nhờ sáng tạo, ham học hỏi, một số học sinh đã biến phế liệu thành những mô hình, sản phẩm hữu ích, thiết thực với sản xuất và đời sống.

Nhà tí hon làm từ phế liệu

Một thợ mộc người Mỹ đã tự tay chế tạo nên ngôi nhà tí hon làm từ phế liệu với giá thành chỉ 200 USD.