phe thai

vua phe lieu

Vật liệu vữa Polime vô cơ mới từ phế thải công nghiệp

Xi măng poóclăng là chất kết dính được dùng phổ biến trong các công trình xây dựng do có nhiều ưu điểm cả về tính dễ thi công và độ tin cậy. Tuy nhiên, sản xuất xi măng poóclăng được cho là gây ô nhiễm nghiêm trọng do mức độ phát thải khí và bụi nhiều. Hơn nữa, các kết cấu sử dụng xi măng truyền thống bị phá hủy nhanh chóng khi chịu nhiệt độ cao.  

Phân biệt Phế Liệu và Phế Thải ?

Phế liệu và phế thải khác nhau như thế nào? Từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học định nghĩa "Phế liệu là vật bỏ đi từ những nguyên liệu đã qua chế biến” Định nghĩa này đã không đưa ra tiêu chí để phân biệt phế liệu với chất thải – Chất thải