phế liệu đồng

may bay tu phe lieu

Máy bay làm từ phế liệu

Một người dân Trung Quốc đã thử nghiệm thành công chiếc "phi cơ" chế tạo từ những phế liệu kim loại cũ