dong nat

Nhọc nhằn nghề thu mua phế liệu

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua từng ngày đối với những người thu mua phế liệu. Họ đi khắp nơi thu mua sắt, nhôm, nhựa, giấy vụn… hay lượm nhặt trên bãi rác sau đó đem bán lại cho các điểm thu mua phế liệu.  Bà Nguyễn Thị Hoa sống ở Trường Xuân hàng ngày rong ruỗi khắp nôi,