Bảng báo giá phế liệu tháng 8/2018

BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU THÁNG 8/2018

Tháng 8 – thời điểm giao thời, chúng tôi tiếp tục có sự điều chỉnh giá với giá thu mua cao hơn so với các thời điểm trước với mong muốn luôn đem lại cho khách hàng một sự lựa chọn điểm thu mua phế liệu giá cao nhưng vẫn đảm bảo trong chất lượng phục vụ: