Liên hệ

Liên hệ:

Nếu bạn có phế liệu cần bán hãy liên hệ với công ty TNHH Minh Huy theo các cách sau:

Công ty TNHH Minh Huy

Chuyên thu mua phế liệu, hàng tồn kho trên toàn quốc
Địa chỉ: 575, Quốc lộ 1A, Quận 12, TP. HCM

Tel: 0938.733.723 – 0918733723 (gặp A. Minh Huy)

Website: phelieuminhhuy.com

Emailphelieuminhhuy@gmail.com

Website: https://phelieuminhhuy.com/