BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU THÁNG 8/2018

BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU THÁNG 8/2018

Thông tin liên hệ:

  • Thu mua Phế Liệu Minh Huy (0938.733.723 – 0918.733.723)
  • Website: Thumuaphelieu.com.vn
  • Email: Phelieuminhhuy@gmail.com

Rất vui lòng được hợp tác cùng quý khách hàng!