Danh mục các loại phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất